Person of Interest

All | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4

Show summary:
Finch, un geniu al informaticii, a creat pentru guvern un sistem capabil să detecteze informaţii legate de acte de violenţă sau terorism, Ónainte ca acestea să aibă loc. Maşinăria separă informaţia acumulată Ón două categorii: relevantă şi irelevantă. Cu toate astea, Finch realizează că informaţia irelevantă conduce şi ea adesea către omucideri şi alte fărădelegi.
Mort Ón ochii autorităţilor, fostul agent special al CIA John Reese este contactat de Finch, care Óşi propune să-l includă Ón echipă. Av‚nd ca motivaţie decepţia cauzată de moartea iubitei lui şi de ancheta neconcludentă a autorităţilor, Reese va lupta acum, folosind sistemul creat de Finch, pentru a lupta Ómpotriva criminalilor.
Share