The Carrie Diaries

All | Season 1 | Season 2

Show summary:
Tinereţea lui Carrie Bradshaw, mult Ónainte ca ea să Ónceapă să filozofeze despre dragoste şi sex Ón seria Sex & the City e prezentată Ón acest nou serial. Carrie este Ón ultimul an la liceu, Ón anii 80, şi deja visează la New York. Mama ei s-a stins la Ónceputul verii, iar Carrie ştie că anul acesta va fi diferit pentru ea, doar că nu-şi poate imagina Ón ce proporţii.
Share